Der er pr. 1. november 2022 tegnet Bestyrelsesansvarsforsikring i  TopDanmark forsikring policenr. Aftalenr.: 9685 716 281 med en forsikringssum på kr. 5.000.000.