Årets terminer for måleraflæsning og betalinger - vil først blive aktuelt, når varmelevering starter.